Stiri

Comunicat de presa finalizare proiect

Duminica, 13 Septembrie 2015

 Asociația pentru Susținerea Excelenței în Educație a derulat în perioada 13 iulie-13 septembrie 2015 proiectul ”Nonformal învățăm, în comunitate activ participăm”.

Prin intermediul proiectului ne-am propus să creştem oferta de activităţi de stimulare a participării active la viața comunității și societății  utilizând metode specifice educației nonformale adresate tinerilor din  judeţul Mehedinţi.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociația de Turism Ecologic ”Camena” și Asociația de Tineret ”Gheorghe Ionescu Șișești”.

 

Obiectivele si rezultatele proiectului:

O1 - să dezvoltăm la 20  tineri din județul Mehedinți timp de două luni abilităţi de derula activităţi de stimulare a participarii active a tinerilor la viata comunitatii si societatii utilizand metode specifice educatiei nonformale;

 - 20 tineri îşi dezvoltă cunoştinţe şi abilităţi de a derula activităţi de stimulare a participarii active la viata comunitatii pentru grupuri de tineri;

 - Program de formare (20 de ore) pe teme de folosire a metodelor de educatie nonformala in activitati de stimulare a participarii active a tinerilor la viata comunitatii;

-  Procedură de selecție pe bază de scrisoare de intenție și acord al ONGT/instituție/grup de inițiativă 

- 10 echipe formate din 2 tineri formati ca resursa pentru a desfasura activitati de stimulare a participarii active a tinerilor la viata comunitatii utilizand metode de educatie nonformala;

 

O2  - să dezvoltăm și să promovăm timp de o luna o ofertă de activităţi de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode de educatie nonformala adresate tinerilor din  judeţul Mehedinţi.;

- ofertă de de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode de educatie nonformala pentru grupurile de tineri din şcoli, licee şi ONGT promovată la nivelul judeţului Mehedinţi;

- 10 echipe de tineri resursă implicați în dezvoltarea și promovarea ofertei la nivelul județului Mehedinți

- parteneriate active între ONGT active,liceele mehedințene, alte institutii din judet;

- 500 materiale promotionale (tipărituri) pentru promovarea ofertei de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode de educatie nonformala;

- cel puțin 1000 de vizualizări on-line ale ofertei de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode de educatie nonformala

 

O3 – să implicăm cei 20 de tineri resursă formați în derularea timp de o luna a activităţilor de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode specifice educatiei nonformale pentru cel puțin 10 grupuri de tineri din judetul Mehedinti.

- 20 tineri deruleaza activitati de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode specifice educatiei nonformale pentru grupuri de tineri;

- cel puțin 100 de tineri din judeţul Mehedinţi (liceeni, tineri din mediul ONGT, consilii ale elevilor, grupuri de inițiativă) beneficiază de activităţile de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode specifice educatiei nonformale;

- cel puțin 60 de ore de activitati de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode specifice educatiei nonformale derulate de tinerii resursă (3 orex10 echipe x 2 tineri)

- activităţi comune, ateliere practice desfăşurate în comun de tineri din medii diferite şi ONGT diferite;

- creşterea numărului de activităţi de stimulare a participarii active la viata comunitatii si societatii  utilizand metode specifice educatiei nonformale la care participă grupurile de tineri (clase de elevi, echipe de voluntari, grupuri informale), contribuind astfel la dezvoltarea competentelor civice si sociale ale tinerilor participanti.

 

Proiect de tineret finanțat de Ministerul Tineretului si Sportului în cadrul Concursului National de Proiecte de Tineret 2015.


Ceramiza intre traditional si modern

Duminica, 29 Decembrie 2009

proiect derulat de Asociatia de Copii si tineret "Alice Voinescu"