STiU - Sisesti, Tineret, Unitate

      Asociaţia de Tineret „Gheorghe Ionescu Şişeşti” a derulat in perioada 1 mai – 30 august 2008 proiectul intitulat „ŞTiUŞişeşti, Tinert, Unitate”. Proiectul a vizat îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare socială la tineri provenind din localităţi ce poartă acelaşi nume: Şişeşti, dar situate în zone diferite ( Mehedinţi şi Maramureş) şi implicarea acestora în activităţi de cunoaştere şi promovare a culturii şi tradiţiilor celor două comunităţi.

      Asociaţia şi-a propus să crească implicare tinerilor în activităţi de cunoaştere şi promovare a culturii şi a artelor tradiţionale locale, cu precădere a artei olăritului, în comunitate existând o preocupare permanentă în acest sens.

      Tinerii membri ai ATGIS au fost surprinşi să descopere că la nivelul tarii mai existăa o alta localitate ce are acelaşi nume cu cea în care locuiesc ei, ba mai mult, să fie tot o localitate rurală si tot o localitate cu bogate tradiţii populare. Astfel a apărut curiozitatea, dar şi dorinţa de a afla cât mai multe despre tinerii din acea localitate, despre modul lor de viaţă, implicarea lor în activităţi la nivelul comunităţii şi activităţi de promovare a culturii şi tradiţiilor locale în contextul integrării europene.

    

      Activităţile de documentare despre specificul fiecărei comunităţi s-au desfăşurat în paralele în cele două localităţi Şişeşti, comunicarea între tineri realizându-se prin intermediul internetului, telefoniei şi corespondenţei scrise. Schimbul de experienţă a presupus:

·         amenajarea de standuri în cadrul cărora au prezentate costume naţionale, obiceiuri tradiţionale – olăritul şi cioplitul lemnului, melodii şi dansuri populare, informaţii diverse - natură, populaţie, instituţii, monumente, obiceiuri, sărbatori locale, activităţi ale tinerilor;

·         ateliere de lucru pe teme: cultură, tradiţii, obiceiuri, dimensiune europeană a activităţilor din comunitate;

·         realizarea unui material comun despre cele doua comunităţi;

·         sprijinirea grupului de iniţiativă din localitatea Şişesti – Maramureş în realizarea documentaţiei pentru înfiinţarea unei asociaţii de tineret;

·         stabilirea unor parteneriate pentru proiecte viitoare;

·         expoziţie foto comună cu prezentarea materialului realizat;

     

      Proiectul a fost finanţat în cadrul programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2. - Iniţiative ale tinerilor

     

      Parteneri: Primăria Şişeşti- Mehedinţi, Liceul Teoretic „Gheorghe Ionescu Şişeşti”- Şişeşti/Mehedinţi, Şcoala cu cls. I-VIII „Vasile Lucaciu” – Şişeşti/Maramureş , Direcţia Judeţeană pentru Tineret – Mehedinţi, Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin.