Primii pasi in cariera

Proiectul „Primii paşi în carieră”  s-a desfăşurat în perioada 24 martie – 30 mai 2008, conform planificării din formularul de finanţare.

Activităţile s-au desfăşurat în localitatea Şişeşti, judeţul Mehedinţi, localitate în care îşi are sediul şi organizaţia, una din activităţi (Vizita de documentare în Centrul Universitar Timişoara ) desfăşurându-se în localitatea Timişoara.

Scopul proiectului a fost  Creşterea si diversificarea ofertei de servicii de orientare in cariera pentru tinerii din mediul rural – comuna Sisesti, judetul Mehedinţi.

Rezultatele proiectului:

-      15 tineri şi-au dezvoltat abilităţi de a utiliza elemente de

lucru în carieră (CV, scrisoare de intenţie, interviu);

-      15 tineri şi-au  îmbunătăţit informaţiile referitoare la specificul

vieţii de student;

-      15 tineri şi-au dezvoltat abilităi de a disemina informaţii şi

exemple de bună practică;

-      15 tineri participanţi direcţi la activităţi au beneficiat de

consiliere individuală privind orientarea în carieră

-      45 de tineri beneficiari ai activitatii de diseminare au beneficiat

de consiliere individuală privind orientarea în carieră;

-      1 curs de orientare în carieră;

-      o vizită de documentare în Centrul Universitar Timişoara;

-      un seminar de diseminare;

au fost în concordanţă cu obiectivele proiectului:

O 1 - dezvoltarea timp de două luni la 15 tineri  a  abilităţilor de a utiliza elemente de orientare in carieră;

O 2 - imbunatăţirea informaţiilor referitoare la specificul vieţii de student pentru 15 tineri pe o perioadă de două luni;

O 3 - dezvoltarea pe toată durata proiectului la 15 tineri a abilitaţilor de a disemina informaţii şi  exemple de buna practică;

 Derularea activitaţilor:

  • Întâlnirea echipei de proiect  (24 - 31 martie 2008)
  •  Promovarea proiectului la nivelul comunităţii Şişeşti (1- 6  aprilie 2008)
  • Selectarea participanţilor (7 – 13 aprilie 2008)
  • Cursul de orientare în carieră (14 aprilie- 15 mai 2008)
  • Diseminarea informaţiilor primite (15- 22 mai 2008)
  • Vizită de documentare în Centrul Universitar Timişoara (23-24 mai 2008)
  • Diseminarea informaţiilor şi exemplelor de bună practică (25 – 28 mai 2008)
  •  Monitorizarea (24 martie – 31 mai 2008)
  • Evaluarea