Comunicat de presa lansare proiect

 

Tradition an opportunity for YOUth 

Asociaţia de Tineret „Gheorghe Ionescu Şişeşti” derulează in perioada 1 mai – 30 august 2009 proiectul intitulat „Tradition an opportunity for YOUth”, un schimb itinerant între tineri din localitatea Şişeşti, judeţul Mehedinţi/România şi tineri din localitatea Mosna/Serbia.  

Proiectul are în centru cunoaşterea şi exersarea de către tineri cu ajutorul tinerilor a artelor tradiţionale din cele două ţări participante, dar şi cunoaşterea valorilor specifice, a modalităţilor de comunicare a tinerilor cu autoritaţile, a modului de rezolvare a problemelor acestora de către instituţiile din fiecare ţară. Pe perioada schimbului itinerant tinerii vor relaţiona şi vor cunoaşte „pe viu” specificul ţării şi tinerilor parteneri, înţelegând importanţa menţinerii specificităţii folclorului şi tradiţiilor locale în mozaicul cultural european. 

Obiectivele proiectului:

O1 – Să dezvoltăm creativitatea şi spiritul antreprenorial la 26 de tineri din două comunităţi infrăţite; 

O2 – Să implicăm 26 tineri în activităţi de cunoaştere a tradiţiilor şi obiceiurilor celor două comunităţi;

O3 – Să creştem implicarea tinerilor din mediul rural în activotăţi de voluntariat la nivelul comunităţii;

O4 – Să diseminăm exemple de bună practică. 

Parteneri: grupul informal de tineri din localitatea Mosna/Serbia, Primăria Şişeşti/Mehedinţi, Liceul Teoretic „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Asociaţia de Turism Ecologic „Camena”, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Mehedinţi. 

Proiectul este finanţat în cadrul programului Tineret în Actiune- Acţiunea 3.1.a – Schimb de Tineri cu Ţări Partenere din Vecinatatea UE.

 

Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o  conţine.